Дневник на етикетите

(за „Брутално“ от Джеймс Грейди)

Дата Етикет Потребител