Повестта на Юрий Кримов Танкер „Дербент“ принадлежи към най-хубавите произведения на съветската литература. Това е вдъхновен разказ за пламенните години на първите петилетки с техния нов патос, нова романтика.

Историята на танкера „Дербент“ е история на процеса, извършил се в съзнанието на хората от екипажа, идейният и морален подем. Този процес преминава и старшият механик, комунистът Басов, който в своите творчески и човешки устреми увлича след себе си целия екипаж и става душата, водачът на танкера.

Скромният, тих Басов успява да увлече и своята любима и да превърне отношенията помежду им — неопределени, колебливи — в голяма, възвишена любов. Муся, жената на Басов, познава и женската гордост — заради това, че нейният любим е истински човек.

0 Танкер „Дербент“
Танкер „Дербент“,

Издание:

Юрий Кримов. Танкер „Дербент“

ИК „Народна култура“, София, 1974

Руска. Първо издание

Редактор: Лили Герова

Коректор: Емилия Спасова, Евдокия Попова

Технически редактор: Олга Стоянова

Художник: Александър Поплилов

Художник-редактор: Васил Йончев

Литературна група IV. Тематичен № 2365

Дадена за набор на 17.X.1973 година

Подписана за печат месец ноември 1973 година

Излязла от печат февруари 1974 година. Формат 84×108/32

Печатни коли 13¼. Издателски коли 10,07. Тираж 20,125