Малцина знаят, че преди Ева Адам е имал друга жена — Лилит, която Господ създал едновременно и от същия материал като Адам. Бог обаче я прогонва, защото тя настоявала да бъде равноправна на Адам, и легендите отмъстително я превръщат в демон. Пощадена е единствено във финландския епос, според който тя е основала свое подземно царство. БИБЛИЯТА НА ЛИЛИТ е хаплива ирония спрямо Стария завет, писан от доказани мъже женомразци. Покрай остроумната защита на женското начало в света, Л. Дилов създава една твърде убедителна фантастична картина на раждането на човечеството.

Малкият роман ГОЛЯМАТА СТЪПКА е сред най-лиричните творби на Л. Дилов, който и в тази книга демонстрира блестящ стил и интелектуален замах.

ЛЮБЕН ДИЛОВ е най-известният и най-плодовитият български писател-фантаст. Роден е през 1927 година. Автор е на повече от четиридесет книги — романи, сборници с разкази и новели, преведени на повечето европейски езици, както и в Япония и Китай. Носител е на множество награди. По-важните от тях са Наградата за фантастика на Полското министерство на просветата, възпоменателния медал „Карел Чапек“ присъден му от Чехословашкото правителство, Специалната награда за литература за романа „Пътят на Икар“ връчена му от Европейската асоциация на приятелите на фантастиката, годишна награда на Съюза на българските писатели за книгата „Впечатления от една планета“ националната награда „П. Р. Славейков“ за цялостното му творчество за деца и юноши и др. Сред основателите е и е пръв председател на Сдружението на българските писатели.

На Любен Дилов-син —

с по-малко разбиране

и повече бащинска обич

Авторът

Издание

Любен Дилов. Библията на Лилит. Голямата стъпка

Българска, първо издание

Коректор: Мая Тодорова

Художествено оформление на корицата: „Megachrom“, Петър Христов

Компютърна обработка: ИК „БАРД“ ООД, Дима Василева

Формат 84/108/32. Печатни коли: 16

ИК „Бард“, София, 1999

ISBN 954-585-004-3