„Завръщането на Филип Латинович“ е една от най-хубавите книги на забележителния хърватски писател със световна известност Мирослав Кърлежа.

На фона на прогнилия буржоазен строй авторът рисува хърватската действителност през време на Първата световна война, когато Хърватско влиза в състава на бивша Австро-Унгария, а също и в годините след войната. С голямо майсторство той създава редица класически образи като тоя на главния герой художника Филип Латинович, богата и талантлива натура, но похабена от тогавашните порядки. Посредством дълбок философски анализ на образа на Латинович и неговата трагедия М. Кърлежа разкрива целия фалш на едно залязващо общество и неговата душевна пустота.

Романът е претърпял пет издания в родината на автора и е преведен на няколко европейски езика.

Издание:

Мирослав Кърлежа

Завръщането на Филип Латинович

Роман

Превела от сърбохърватски: Сийка Рачева

Редактор: Васил Сеизов

Художник: Александър Поплилов

Худ. редактор: Васил Йончев

Коректори: Йорданка Киркова, Наталия Кацарова

Държ. полиграфически комбинат Димитър Благоев

Народна култура София 1966