Ги дьо Мопасан
Избрани творби

(Един живот, новели и разкази)

Новели

4,8 Домът Телие
La Maison Tellier,

Разкази

4,6 Таткото на Симон
Le papa de Simon,

5,4 Туан
Toine,

5 Вуйчо Состен
Mon oncle Sosthène

6 Изповедта на Теодюл Сабо
La Confession de Théodule Sabot,

5,3 Дяволът
Le Diable,

4,5 Обущата
Les Sabots,

5 Непотребна красота
L’Inutile Beauté,

5 Продажба
Une vente,

5 Мис Хариет
Miss Harriet,

5,5 Дядо Амабл
Le Père Amable,


Издание:

Ги дьо Мопасан. Избрани творби

Редакционна колегия: Александър Муратов, Ангел Тодоров, Атанас Далчев, Богомил Райнов, Божидар Божилов, Васил Колевски, Владимир Филипов, Георги Димитров — Гошкин, Димитър Методиев, Димитър Стоевски, Емил Георгиев, Ефрем Каранфилов, Здравко Петров, Иван Цветков, Лиляна Стефанова, Любомир Тенев, Людмила Стефанова, Николай Антонов, Нино Николов, Петър Динеков, Светозар Златаров, Симеон Русакиев, Славчо Васев, Стефан Дичев, Стефан Станчев

Редактор: Георги Куфов

Художествено оформление — Иван Кьосев

Художник: Стефан Марков

Художник-редактор: Ясен Васев

Технически редактор: Радка Пеловска

Коректори: Величка Герова, Евгения Кръстанова

 

Код 29 95366 5557-61-82

Френска. Първо издание.

Издателски №18/1982 г.

Дадена за набор на 12.XI.1975 г.

Подписана за печат февруари 1976 г.

Излязла от печат май 1976 г.

Формат 84х108/32.

Издателски коли 34,02.

Печатни коли 40 1/2.

Цена 3,30 лева.

 

ДИ „Народна култура“ — София, ул. „Гр. Игнатиев“ 2-а

ДПК „Димитър Благоев“ — София, ул „Ракитин“ 2