Точно съотношение между страховит екшън, колоритни герои и научна правдоподобност!

 

Няколко дни преди откриването на голяма изложба в прочутия природонаучен музей в Ню Йорк, посетителите биват избивани с ужасяваща свирепост из мрачните коридори и потайните кътчета на музея. Аутопсиите сочат, че убиецът не е човешко същество…

Независимо от убийствата управата на музея не възнамерява да се откаже от грандиозната церемония по повод откриването на изложбата.

Изследователката Марго Грийн трябва да открие кой — или какво — причинява убийствата. Но ще успее ли да го направи навреме, за да предотврати касапницата?

Изящен и разтърсващ… Любителите на силни преживявания не биха могли да мечтаят за по-зловеща обстановка… „Реликвата“ е измежду най-вълнуващите постижения в жанра!

Буклист

5 Реликвата
The Relic,

Издание:

Дъглас Престън, Линкълн Чайлд. Реликвата

ИК „Бард“, 2004

Редактор: Радка Бояджиева

Художествено оформление на корица: „Megachrom“, Петър Христов

ISBN 954-585-574-6