Можете да четете този роман и от личната страница на автора.

„Софтис“, Варна, 2004 г.

Източник: http://softisbg.com