Влачейки дългото брезентово наметало, тролът тромаво пристъпва към скалата. Обхваща я с грамадните си ръце, напъва се и я отмества. Отзад наистина зее проходът на мрачна пещера. Без да губите време, всички се втурвате навътре. Ти влизаш последен и като се озърташ през рамо, виждаш, че по клисурата тичешком се задават хора и кучета. Тролът прихваща здраво скалата и я придърпва обратно на мястото й. Сега преследвачите ви не могат да ви достигнат.

Ти, млади приятелю, ще се сблъскаш с още много трудности, но трябва да намериш Последната врата, за да спасиш своя народ.

Източник: SF&F BBS

 

Издание:

Колин Уолъмбъри. Последната врата

ИК „Хермес“, Пловдив, 1994

Художник: Борис Стоилов

ISBN 954-459-174-5