Дневник на етикетите

(за „Лечението на Джордж“ от П. Г. Удхаус)

Дата Етикет Потребител