Дневник на етикетите

(за „Майка страшно ще се зарадва“ от П. Г. Удхаус)

Дата Етикет Потребител