Дневник на етикетите

(за „Копнеж“ от Марушка Р. Шабах)

Дата Етикет Потребител