Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
Оценка
5 (× 1 глас)
Форматиране
zelenkroki (2018)

На улицата някой ме повика —

огледах се: съсухрена ръка

ми махна от тълпата многолика.

Оказа се позната медсестра.

 

Побъбрихме и тя ми се похвали,

че службата напуснала след мен.

За жалост малка пенсия й дали,

та в къщи си стояла всеки ден.

 

„Така е, рече, дявол да го вземе,

работих и с парите бях О’кей,

ала за нищо друго нямах време…

 

Сега се чувствам като птичка волна,

но с нисък доход трудно се живей.

Къде да ида безпарична, болна?!“

Сидни, Австралия — 2013 г.

Край