Дневник на етикетите

(за „Съветските дипломати съобщават“ от Михаил Черноусов)

Дата Етикет Потребител