Дневник на етикетите

(за „Хладнокръвно“ от Труман Капоти)

Дата Етикет Потребител