Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
Оценка
няма

Анотиран показалец на авторите и историческите лица[1]

 

Августин (344–430 г.), християнски философ и теолог

Агатарх, средата на V в. пр.н.е., живописец, който работи в Атина

Агелад, първата половина на V в. пр.н.е., аргоски скулптор, учител на Мирон, Фидий и Поликлет

Агарокрит, V в. пр.н.е., скулптор, ученик на Фидий

Адриан, римски император (117–138 г.)

Александър Македонски, македонски цар (336–323 г. пр.н.е.)

Александър, от Етолия (315–285 г. пр.н.е.), филолог и трагически поет

Алкамен, втората половина на V в. пр.н.е., скулптор, ученик на Фидий

Алкей (V в. пр.н.е.), лирически поет

Алкивиад (450–404 г. пр.н.е.), атински политик и пълководец, ученик на Сократ

Алкмеон (V в. пр.н.е.), питагорейски философ и учен

Амасис, втората половина на VI в, пр.н.е., атински грънчар и вазов живописец

Амброзий (340–397 г.), архиепископ на Милано, християнски деец и писател

Амиан Марцелин (330–390 г.), римски историк

Амио, Жак (1513–1593 г.), френски хуманист

Анакреонт (VI в. пр.н.е.), лирически поет

Анаксагор (500–428 г. пр.н.е.), философ от йонийската школа, близък на Перикъл

Анаксимандър (610–546 г. пр.н.е.), философ от йонийската школа

Анаксимен (VI в. пр.н.е.), философ от йонийската школа

Андокид, края на VI в. пр.н.е., атински грънчар, с чието име се означава и вазописецът, работил върху негови съдове; приписва му се изнамирането на червенофигурната техника

Андростен, втората половина на IV в. пр.н.е., пътешественик, автор на „Пътуване край брега на Индия“

Антигон (380–301 г. пр.н.е.), пълководец на Александър Македонски

Антигон Гонат, македонски цар (278–239 г. пр.н.е.)

Антимах (V в. пр.н.е.), филолог и поет

Антистен (440–370 г. пр.н.е.), философ, основател на киническата школа

Антоний, Марк (83–30 г. пр.н.е.), римски политически деец, братовчед на Юлий Цезар

Апелес, втората половина на IV в. пр.н.е., придворен живописец на Александър Македонски

Аполодор, втората половина на V в. пр.н.е., живописец, наречен „Скиаграф“ 45; 140

Аполоний, наречен „Родоски“ (III в. пр.н.е.), филолог и епически поет, автор на поемата „Аргонавтика“

Арат (III в. пр.н.е.), поет, автор на поемата „Явления“

Арион, втората половина на VII в. пр.н.е., хоров поет, създател на дитирамба

Аристарх от о-в Самос, първата по-ловина на III в. пр.н.е., математик и астроном

Аристарх от Самотраки (217–145 г, пр.н.е.), александрийски филолог

Аристид (ок. 540–468 г. пр.н.е.), атински политически деец и пълководец

Аристотел (384–322 г. пр.н.е.), атински философ, основател на перипатетическата школа (т.нар. Ликейон)

Аристофан (450–388 г. пр.н.е.), атински комедиограф, представител на старата атическа комедия

Аристофан от Византион (III-II в. пр.н.е.), александрийски филолог

Аркезилай (IV-III в. пр.н.е.), философ платоник, основател на Средната Академия

Арсиноя (III в. пр.н.е.), сестра и съпруга на Птолемей II Филаделф

Архимед (287–212 г. пр.н.е.), от Сиракуза, ученик на Евклид, математик и физик

Артемидор (I в. пр.н.е.), филолог

Архилох (VII в. пр.н.е.), лирически поет, създател на ямбическата поезия

Аспазия (V в. пр.н.е.), атинска хетера, от Милет, втората жена на Перикъл

Атал III, цар на Пергам (138–133 г. пр.н.е.)

Атеней (III в.), автор на съчинението „Пир на софистите“

Ауербах, Ерих (1892–1957 г.), немски литературовед

Ашурбанипал, асирийски цар (668–628 г. пр.н.е.)

 

Бакхилид (V в. пр.н.е.), поет, хоров лирик

Барт, Ролан (1915–1980 г.), френски културолог и литературовед

Батай, Жорж (1897–1962 г.), френски писател и социолог

Баура, Морис (+1971), английски класически филолог

Бахофей, Йохан Якоб (1815–1887 г.), швейцарски историк на културата

Бахтин, Михаил М. (1895–1975 г.), съветски литературовед

Бейкън, Френсис (1561–1626 г.), английски философ

Биант (VI в. пр.н.е.), един от Седемте мъдреци

Бион (III в. пр.н.е.), От Бористен; пътуващ проповедник и философ

Бирт, Теодор (+1933 г.), немски класически филолог, историк на античната култура

Боало, Никола (1636–1711 г.), френски поет и литературен критик

Боас, Франц (1858–1942 г.), американски етнолог

Бриг, началото на V в. пр.н.е., атински вазописец

Буркерт, Валтер, съвременен немски класически филолог, специалист по старогръцка религия

Буркхарт, Якоб (1818–1897 г.), швейцарски историк на културата

Бьок, Август (1785–1867 г.), немски класически филолог

 

Вагнер, Рихард (1813–1883 г.), немски композитор и естетик

Вентрис, Майкъл (1922–1956 г.), английски езиковед

Вериан, Жан-Пиер, съвременен френски социолог и специалист по старогръцката античност

Винкелман, Йохан Йоаким (1717–1768 г.), немски археолог и историк на изкуството

Винчи, Леонардо да (1452–1519 г), италиански живописец и учен

Волтер, Франсоа-Мари (1694–1778 г.), френски писател и философ

Волф, Фридрих Август (1759–1824 г.), немски класически филолог

 

Георгиев, Владимир (1908–1986 г.), български езиковед

Гизо, Франсоа (1787–1874 г.), френски държавник и историк

Главк (V в. пр.н.е.), интерпретатор на Омир

Горгий (483–376 г. пр.н.е.), софист и ретор

Гьоте, Йохан Волфганг (1749–1832 г.), немски поет и писател

 

Дарий I, персийски цар (521–486 г. пр.н.е.)

Дамон (V в. пр.н.е.), атински музикант, приближен на Перикъл

Дедал, легендарен атински архитект и скулптор

Деметрий (IV-III в. пр.н.е.), от Фалерон, атински оратор, политик и учен

Деметрий Полиоркет, македонски цар (293–287 г. пр.н.е.)

Демокрит, втората половина на V в. пр.н.е., от Абдера, философ и учен

Демостен (384–322 г. пр.н.е.), атински оратор и политик

Дикеарх (IV-III в. пр.н.е.), философ перипатетик, географ и историк

Дилтай, Вилхелм (1833–1911 г.), немски философ

Динократ, втората половина на IV в. пр.н.е., архитект на Александър Македонски Диоген (400–325 г. пр.н.е.), от Синопа, кинически философ

Диоклециан, римски император (284–305 г.)

Дион, наречен Хризостом (40–115 г.), от Пруса, оратор и философ

Диопейт (V в. пр.н.е.), атински гадател

Дойдалсес, втората половина на III в. пр.н.е., старогръцки скулптор

Драконт, края на VII в. пр.н.е., атински законодател

Дройзен, Йохан Густав (1808–1884 г.), немски историк

Дюмезил, Жорж (1898), френски теоретик на религията и митологията

Дюркем, Емил (1858–1917 г.), френски етнолог и социолог

 

Евдокс (IV в. пр.н.е.), от Книд, математик и астроном

Евдокс (II в. пр.н.е.), от Кизик, географ и мореплавател

Евклид (IV-III в. пр.н.е.), александрийски математик

Евктемон, втората половина на V в. пр.н.е., атински астроном

Евмел (VII в. пр.н.е.), от Коринт, автор на „Коринтски песни“

Евмен II, цар на Пергам (197–159 г. пр.н.е.)

Евполид, втората половина на V в. пр.н.е., атински комедиограф, представител на старата атическа комедия

Еврипид (485–406 г. пр.н.е.), атински поет, автор на трагедии и сатировски драми

Евфемид (VI-V в. пр.н.е.), атински грънчар и вазописец

Евфорион (III в. пр.н.е.), от Халкида, елинистически поет и филолог

Евфроини (VI-V в. пр.н.е.), атински грънчар и живописец

Езоп (VII-VI в. пр.н.е.), легендарен баснописец

Еко, Умберто (1932), съвременен италиански социолог и писател

Ексекий, втората половина на VI в. пр.н.е., атински грънчар и вазописец

Елий Аристид (129–187 г.), ретор и писател

Елитис, Одисеас (1911), съвременен гръцки поет

Емпедокъл (V в. пр.н.е.), философ, учен и чудотворец

Енгелс, Фридрих (1820–1895 г.), немски философ и общественик, основоположник на марксизма

Епиктет (50–130 г.), философ стоик

Епименид (VI в. пр.н.е.), чудотворец и автор на оракули

Епикур (342–271 г. пр.н.е.), философ основател на епикурейската школа

Еразистрат (300–240 г. пр.н.е.), придворен лекар в Александрия

Еразъм Ротердамски (1469–1536 г.), холандски хуманист

Ератостен (282–202 г. пр.н.е.) от Кирена, александрийски филолог и учен

Ерготим (VI в. пр.н.е.), атински грънчар

Еренберг, Виктор (1891–1975 г.), немски класически филолог, работил след 1940 г. в Англия

Есхил (525–456 г. пр.н.е.), атински поет, автор на трагедии сатировски драми

 

Залевк (VII в. пр.н.е.), законодател на град Локри (Южна Италия)

Зевксис (V-IV в. пр.н.е.), живописец, работил в Атина

Зенодот (III в. пр.н.е.), александрийски филолог

Зенон (490–430 г. пр.н.е.), философ от елеатската школа

Зенон (335–263 г. пр.н.е.), от Китион философ, основател на стоическата школа

Зоил (IV в. пр.н.е.), кинически философ, критик на Омир

 

Ибик (VI в. пр.н.е.), поет, хоров лирик

Изократ (435–338 г. пр.н.е.), атински оратор и ретор

Иктин (V в. пр.н.е.), архитект, строител на Партенона

Ион (490–422 г. пр.н.е.), от о-в Хиос, поет и драматически писател

 

Йегер, Вернер (1888–1961 г.), немски класически филолог

 

Каликрат (V в. пр.н.е.), архитект, строител на Партенона

Калимах (310–2 40 г. пр.н.е.), александрийски поет и филолог

Калимах, края на V в. пр.н.е., атински скулптор, ученик на Фидий

Калин (VII в. пр.н.е.), най-древният гръцки лирик, автор на елегии

Камбиз II, персийски цар (529–522 г. пр.н.е.)

Кант, Емануил (1724–1804 г.}, немски философ

Карнеад (214–129 г. пр.н.е.), философ, основател на Новата Академия

Катон Стари, Марк Порций (234–149 г. пр.н.е.), римски обществен деец и писател

Керени, Карл (1897–1971 г.), унгарски класически филолог, специалист по антична митология и религия

Керкид (290–220 г. пр.н.е.), елинистически поет сатирик

Клеант (331–251 г. пр.н.е.), философ, ръководил стоическата школа след Зенон от Китион

Клеобул, от Линдос, един от Седемте мъдреци

Клем, Фридрих (1802–1867 г.), немски историк на културата

Клеопатра VII, царица на елинистически Египет (51–30 г. пр.н.е.)

Клеофрад (VI-V в. пр.н.е.), атински грънчар, с чието име е наречен неизвестният художник, изписал негови съдове

Клистен, края на VI в. пр.н.е., атински обществен деец и реформатор

Клитий (VI в. пр.н.е.), атински вазописец

Констанций II., император на Източната римска империя (337–361 г. пр.н.е.)

Кратет, първата половина на II в. пр.н.е., от Малос, филолог, глава на пергамската филологическа школа

Крез, цар на Лидия (560–546 г. пр.н.е.)

Ксенофан (570–480 г. пр.н.е.), философ, поет и рапсод, първият представител на елеатската школа

Ксенофонт (430–354 г. пр.н.е.), атински историк и писател, ученик на Сократ

Ксеркс, персийски цар (486–465 г. пр.н.е.)

Ктезибий (III в. пр.н.е.), александрийски учен механик

Ксенокъл, (VI в. пр.н.е.), атински грънчар и вазописец

 

Лабрюйер, Жан дьо (1645–1696 г.), френски писател

Лампон (V в. пр.н.е.), гадател, сътрудник и приятел на Перикъл

Леви-Строс, Клод (1908 г.) френски етнолог и теоретик на културата

Лесинг, Готхолд Ефраим (1729–1781 г.), немски писател и литературен критик

Либон (V в. пр.н.е.), елидски архитект, строител на храма на Зевс в Олимпия

Ливий Андроник (III в. пр.н.е.), най-ранният римски поет, превел „Одисея“ на Омир на латински

Лизий (445–380 г. пр.н.е.), атински оратор

Лизип, втората половина на IV в. пр.н.е., скулптор, работил за Александър Македонски

Ликофрон, първата половина на III в. пр.н.е., александрийски филолог и поет

Лосев, Алексей Ф. (1893 г.), съветски естетик, философ и класически филолог

Лотман, Юрий М., съвременен съветски теоретик на културата

Лукиан (120–180 г.), писател и ретор

 

Мавзол, персийски сатрап в Кария (377–355 г. пр.н.е.)

Маклуан, Маршал, съвременен канадски културолог

Малиновски, Бронислав (1884–1942 г.), английски етнолог

Марк Аврелий, римски император (161–180 г.) и философ, представител на Новата стоа

Маркс, Карл (1818–1883 г.), немски философ общественик, основоположник на марксизма

Менандър (341–290 г. пр.н.е.), атински комедиограф, представител на новата атическа комедия

Менип, втората половина на III в. пр.н.е., кинически философ

Метон (V в. пр.н.е.), атински астроном

Метродор (V в. пр.н.е.), ученик на Анаксагор, интерпретатор на Омир

Микеланджело, Буонароти (1475–1564 г.), италиански скулптор, художник, архитект и поет

Милтиад (VI-V в. пр.н.е.), атински политически деец и пълководец

Мирон (V в. пр.н.е.), скулптор, ученик на Агелад, работил в Атина

Монтен, Мишел (1533–1592 г.), френски писател моралист

Мос, Мишел (1872–1950 г.), френски етнолог

 

Неарх, втората половина на IV в. пр.н.е., приближен на Александър Македонски, ръководил неговата флота

Никомед III, цар на Витиния (91–75 г. пр.н.е.)

Нилсон, Мартин (1874–1967 г.), шведски историк на старогръцката религия и култура

Ницше, Фридрих В. (1844–1900 г.), немски философ и писател

 

Октавиан Август, Гай (63 г. пр.н.е. — 14 г.), римски пълководец и император

Омир (вер. VIII в. пр.н.е.), легендарен поет

Онесикрит, втората половина на IV в. пр.н.е., участвувал в походите на Александър Македонски, автор на прозаическо произведение, чиито герой е Александър

Павзаний (П в.), писател, автор на „Описание на Елада“

Памфил (IV в. пр.н.е.), живописец, учител на Апелес

Панеций (180–110 г. пр.н.е.), стоически философ, представител на Средната стоа

Паразий (V-IV в. пр.н.е.), живописец, работил в Атина

Парменид (540–480 г. пр.н.е.), философ, ученик на Ксенофан, представител на елеатската школа

Партений (I в. пр.н.е.), гръцки поет, живял в Рим, оказал влияние върху римската елегия

Патрокъл (III в. пр.н.е.), адмирал на Селевк I, плувал по Каспийско море и Индийския океан и описал пътешествията си

Периандър, син на Кипсел, тиран на Коринт (627–586 г. пр.н.е.)

Перикъл (495–429 г. пр.н.е.), атински обществен деец

Петроний, Гай, наречен Арбитер (+66 г.), римски обществен деец и писател

Пизистрат, атински тиран и реформатор (567–527 г. пр.н.е.)

Пиндар (522–446 г. пр.н.е.), поет, хоров лирик

Пир, цар на молосците в Епир (306–272 г. пр.н.е.)

Пирон (ок. 360–270 г. пр.н.е.), философ скептик

Питагор (ок. 540–500 г. пр.н.е.), философ, основател на питагорейската школа

Питак (VII-VI в. пр.н.е.), тиран на Митилена, един от Седемте мъдреци

Питей, втората половина на IV в. пр.н.е., географ и пътешественик, автор на съчинението „За Океана“

Платон (427–347 г. пр.н.е.), атински философ, основател на платоническата школа (т.нар. Академия)

Плиний, Гай, наречен Стари (23–79 г.), римски обществен деец в писател

Плотин (240–270 г.), философ платоник, основател на неоплатонизма

Плутарх (ок. 46–119 г.), писател, автор на „Успоредни животописи“

Полибий (ок. 200–120 г. пр.н.е.), гръцки историк, живял в Рим

Полигнот (V в. пр.н.е.), живописец, работил в Платея, Делфи и Атина

Поликлет, втората половина на V в. пр.н.е., скулптор, ученик на Агелад, работил в Аргос, Олимпия и Атина

Поликлет, наречен Младши (IV в. пр.н.е.), архитект, наричан така, за да се отличава от скулптора Поликлет

Полукс, Юлий, края на II в., филолог и ретор, автор на речник

Поликрат (+522 г. пр.н.е.), тиран на Самос

Помпей, Гней (106–48 г. пр.н.е.), римски политически деец и военачалник

Порсена (VI-V в. пр.н.е.), етруски цар

Посидоний (135–51 г. пр.н.е.), учен и стоически философ от периода на Средната стоа Парксител (IV в. пр.н.е.), атински скулптор

Продик, втората половина на V в. пр.н.е., от Кеос, софист, преподавал в Атина

Протагор (ок. 480–410 г. пр.н.е.), от Абдера, софист, преподавал в Атина

Протогенес, втората половина на IV в. пр.н.е., от Родос, живописец

Псиакс, втората половина на VI в. пр.н.е., атински вазописец

Птолемей I Сотер, генерал на Александър Македонски, цар на елинистически Египет (305–285 г. пр.н.е.)

Птолемей II Филаделф, син на Птолемей I, цар на елинистически Египет (285–246 г. пр.н.е.)

Птолемей III Евергет, син на Птолемей II, цар на елинистически Египет (246–221 г. пр.н.е.)

 

Рабле, Франсоа (1494–1553 г.), френски хуманист и писател

Расин, Жан (1639–1699), френски трагически поет

Рафаело, Санти (1483–1520 г.), италиански живописец

Роде, Ервин (1845–1898 г.), немски класически филолог

Ройкос, първата половина на IV в. пр.н.е., от о-в Самос, скулптор и архитект, брат на Теодор

Русо, Жан-Жак (1712–1778 г.), швейцарски просветител, писател и философ

 

Сарданапал, вж. Ашурбанипал

Сафо или Сапфо (VI в. пр.н.е.), от о-в Лесбос, лирическа поетеса

Светоний Транквил, Гай (70–140 г.), римски писател

Селевк I Никатор, генерал на Александър Македонски, цар на Сирия. (305–281 г. пр.н.е.)

Сенека, Луций Аней (4 г. пр.н.е. — 65 г:), римски политически деец, писател и философ, представител на Новата стоа

Симонид (ок. 556–468 г. пр.н.е.), поет, хоров лирик

Скопас (IV в. пр.н.е.), скулптор и архитект

Снел, Бруно, съвременен немски класически филолог

Сократ (470–399 г. пр.н.е.), атински философ

Солон (ок. 640–560 г. пр.н.е.), атински политически деец и поет

Сотад (III в. пр.н.е.), поет сатирик, живял в Александрия

Софил, първата половина на VI в, пр.н.е., атински грънчар и вазописец

Софокъл (496–406 г. пр.н.е.), атински поет, автор на трагедии и сатировски драми

Стесимброт (V в. пр.н.е.), атински софист, интерпретатор на Омир

Страбон (ок. 64 г. пр.н.е. — 20 г.), географ и историк

Стратон (IV-III в; пр.н.е.), философ перипатетик, ръководил Ликейона след смъртта на Теофраст

Сципион Емилиан, Публий Корнелий (185–129 г. пр.н.е.), римски военачалник и обществен деец

 

Талес (624–546 г. пр.н.е.), философ от йонийската школа

Теаген (VI в. пр.н.е.), тълкувател на Омир

Тейлър, Едуард (1832–1917 г.), английски етнолог

Теогнид, втората половина на VI в. пр.н.е., лирически поет

Теодор, първата половина на VI в. пр.н.е., от о-в Самос, скулптор и архитект, брат на Ройкос

Теодосий I, римски император (379–395 г.)

Теокрит, първата половина на III в. пр.н.е., елинистически поет, създател на жанра идилия

Теофраст (373–288 г. пр.н.е.), философ перипатетик, ръководил Ликейона след Аристотел

Тимон (ок. 320–230 г. пр.н.е.), философ скептик, ученик на Пирон

Тиртей, първата половина на VII в. пр.н.е., лирически поет елегик

Тойнби, Арнолд (1889–197, г.), английски историк и философ на историята

Тукидид (ок. 460–403 г. пр.н.е.), атински историк

Тюрго, Ан Робер Жак (1727–1781 г.), френски икономист и политически деец

Търнър, Виктор (1920 г.), американски етнолог

 

Уайт, Лесли (1900–1975), американски социолог и културолог

 

Феникс (III в. пр.н.е.), елинистически поет сатирик

Фидий, втората половина на V в. пр.н.е., атински скулптор, работил за Атина, Делфи и Олимпия Филип II, македонски цар (356–336 г. пр.н.е.)

Филип V, македонски цар (221–179 г. пр.н.е.)

Филитас (340–283 г. пр.н.е.), александрийски поет и филолог

Филон, началото на III в. пр.н.е., от Византион, елинистически механик и математик

Франсоа I, френски крал (1515–1547 г.)

Фройд, Зигмунд (1856–1939 г.), австрийски психиатър и теоретик на културата

 

Хегел, Георг Вилхелм Фридрих (1770–1831 г.), немски философ

Хегезий (ок. 320–280 г. пр.н.е.), философ от школата на киренайците

Хегий, първата половина на V в. пр.н.е., атински скулптор, учител на Фидий

Хезиод (вер. VIII-VII в. пр.н.е.), епически поет

Хераклид, наречен Понтийски (IV пр.н.е.), философ платоник и учен

Хераклит (ок. 533–483 г. пр. н, е.), от Ефес, философ от йонийската школа, наречен Тъмния

Хердер, Йохан Готфрид (1744–1803 г.), немски писател и философ

Херил (V-IV в. пр.н.е.), епически поет

Херодот (ок. 485–425 г. пр.н.е.), от Халикарнас, историк

Херондас, първата половина на III пр.н.е., елинистически поет, създател на т.нар. мимиямби

Херофил (IV-III в. пр.н.е.), лекар, работил в Александрия

Хиерон I, тиран на Сиракуза (478–467 г. пр.н.е.) 112; 160 Хилон, от Спарта, началото на VI в. пр.н.е., един от Седемте мъдреци

Хиперид (390–322 г. пр.н.е.), атински оратор и политически деец

Хипократ (ок. 460–370 г. пр.н.е.), лекар и автор на медицински съчинения

Хипократ (V в. пр.н.е.), от о-в Хиос, математик Хипонакт, втората половина на VI в. пр.н.е., лирически поет, автор на инвективи

Хораций Флак, Квинт (65–8 г. пр.н.е.), римски поет

Хризип (276–204 г. пр.н.е.), стоически философ, представител на Старата стоа

 

Цезар, Гай Юлий (100–44 г. пр.н.е.), римски политически деец и писател

Цицерон, Марк Тулий (106–43 г. пр.н.е.), римски оратор, политически деец и писател

 

Чадуик, Джон, съвременен английски класически филолог и езиковед

 

Шаму, Франсоа, съвременен археолог и историк на античната култура

Шекспир, Уилям (1554–1616 г.), английски драматург

Шелинг, Фридрих Вилхелм Йозеф (1775–1854 г.), немски философ

Шилер, Фридрих (1759–1805 г.), немски поет, драматург и естетик

Шлегел, Вилхелм фон (1767–1845 г.), немски писател и естетик

Шлиман, Хайнрих (1822–1890 г.), немски археолог, открил Троя и Микена

Шнайдер, Карл, съвременен немски класически филолог и историк на античната култура

Шопенхауер, Артур (1788–1860 г.), немски философ

Шпенглер, Освалд (1880–1936 г.), немски философ на историята и културата

 

Щлайермахер, Фридрих (1768–1834 г.), немски философ и теолог

 

Юлиан, наречен Отстъпник, римски император (361–363 г.) и писател

Юнг, Карл Густав (1875–1961 г.), швейцарски психиатър и теоретик на културата

Юстиниан I, византийски император (527–565 г.)

Бележки

[1] В показалеца не са включени авторите на съчиненията, цитирани в бележките.