Серия
Том Кърк (2)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
The Black Sun, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
4 (× 8 гласа)

25.

Хотел „Четири сезона Кемпински“, Мюнхен, Германия

7-и януари — 15:31

— Орденът на мъртвешката глава? — Гласът от високоговорителя на телефона прозвуча недоверчиво. — Не съм го чувал.

— Малцина са го чували. — Ренуик стана и закрачи напред-назад зад канапето. — Бяха ми нужни години, за да свържа малкото, което знам. Но те уверявам, че Орденът е съществувал.

— Известен ми е всеки полк, дивизия и взвод, сформирани в Третия райх, но не съм чувал за този орден — отсече Хехт.

— Е, в такъв случай може да научиш нещо — отвърна Ренуик.

— Остави го да говори, полковник — обади се Дмитрий.

Хехт сви рамене, свали краката си от масичката за кафе и се облегна на стола.

— Както знаете, СС е създадена от Хитлер като негова лична охрана, за да гарантира лидерската му позиция в партията. Хайнрих Химлер обаче я превръща в безспорно най-мощната сила в Райха, държава в държавата. Пипалата на СС са стигали до почти всички аспекти на живота в Германия и са влияели върху политиката в сферите на земеделието, здравеопазването, науката и расовите въпроси.

— Това е било истинско чудо — съгласи се Дмитрий. — Гордостта на отечеството. Те са отговаряли за полицията, тайните служби и лагерите на смъртта. Имали са собствен бизнес и фабрики.

— Да не говорим за контрола върху армия от близо деветстотин хиляди души в разцвета на силите си — въодушевено добави Хехт.

— Точно така. И от самото начало Химлер осъзнал, че лоялността може да се купи много по-лесно, като убедиш хората, че участват в нещо неповторимо и важно. Ето защо всичко в СС, от черните униформи до руническите символи и значки, е било внимателно планирано, за да подчертава тяхната загадъчност и елитен статут. Нещо повече, вдъхновен от еврейския пример, той съсредоточил СС около доктрина на безпрекословно подчинение и дисциплина. СС се превърнала не толкова във военна организация, колкото в братство.

— Говорите така, сякаш е било религия — обади се гласът от телефона.

— В много отношения наистина е било религия — съгласи се Ренуик. — Фанатична религиозна секта с Хитлер като папа и Бог. — Спря да крачи и опря ръце на гърба на канапето. — Комбинацията е била прекалено силна.

— Как така прекалено силна? — намръщи се Хехт.

— Защото, както ти току-що спомена, с времето СС започва да придобива на все по-голям контрол и в резултат на това се разраства извънредно много. Успява да издържа на този растеж чрез вербуването на хора от по-широк и не толкова ограничен кръг кандидати, отколкото в началото.

— И това е разводнило идеологическата целокупност — предположи Дмитрий.

— Да. Така че Химлер се насочва към романтизираната история, германските легенди и езическите ритуали, за да намери обединяващ фактор между различните фракции, появили се в състава на СС.

— В смисъл?

— Химлер копнее за една по-феодална епоха, за време на митове и легенди с рицарски идеали, символи и ритуали, ясно изразено йерархическо разделение на властта и загадъчност.

— Всичко това са само думи — отсече Хехт. — Разкажи за Ордена. И за влака.

— Ще стигна и дотам, Йохан — раздразнено отвърна Ренуик и отново насочи вниманието си към телефона. — Химлер бил обсебен най-вече от легендата за крал Артур и как е събирал около кръглата маса своите дванадесет най-смели и благородни рицари, за да бранят келтския начин на живот от нашествениците англосаксонци. Вдъхновен от преданието, Химлер избира за свои рицари дванадесет мъже, всички с ранг обергрупенфюрер. Те трябвало да олицетворяват всичко най-добро в арийската нация и братството СС.

— Не съм чувал за това — недоверчиво се обади гласът от телефона.

— Не съм изненадан. Дори фюрерът не е знаел за съществуването им. Хитлер би сметнал за предателство факта, че те са положили клетва за вярност към Химлер. Ето защо те се събирали тайно и носели отличителните знаци за членството си в най-елитния клуб в СС само когато били заедно. Тогава сменяли обичайните си униформи с други, които показвали ранга им.

— Каква е била разликата?

— Стандартните есесовски униформи показват полка на войника на маншета.

— Разбира се. — Хехт свали краката си на пода и се наведе напред. — SSI Liebstandarte Адолф Хитлер, Das Reich, Теодор Айке и така нататък. Имена, влезли в историята.

— Орденът разпознавал членовете си по подобен начин, само че имената били извезани със златна, а не със сребърна нишка.

— Орденът на мъртвешката глава? — затаил дъх, промълви гласът от телефона.

— Точно така.

— Но какво е станало с тях? — нетърпеливо попита Хехт.

— Всички до един изчезват в началото на 1945 година. Някои твърдят, че са избягали в чужбина. Според други членовете на Ордена са загинали, отбранявайки Берлин. Аз обаче мисля, че са оцелели и са живели достатъчно дълго, за да изпълнят една последна заповед.

— Каква?

— Да пазят един влак.