Година
(Обществено достояние)
Форма
Писмо
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,6 (× 15 гласа)

Мила ми Венето, Димитре и Иванке!

 

Простете ме, че аз ви не казах къде отивам. Любовта, която имам към вас, ме кара да направя това. Аз знаях, че вие ще да плачете, а вашите сълзи са много скъпи за мене!

Венето, ти си моя жена и трябва да ме слушаш и вярваш в сичко. Аз се моля на приятелите си да те не оставят, и те трябва да те поддържат. Бог ще да ме запази, а ако оживея, то ние ще да бъдем най-честити на тоя свят. Ако умра, то знай, че после Отечеството си съм обичл най-много тебе, затова гледай Иванка и помни любящия те.

 

Христа

 

17 мая 1876

„Радецки“

 

[На гърба на писмото, пазено от Д. Рашев, Ботев саморъчно е отбелязал:]

 

Това писмо да се предаде на жена ми Венета Х. Ботйова, в Букурещ.

Край
Читателите на „Писмо до Венета, Димитър и Иванка“ са прочели и: