Серия
Вестник „Будилник“
Година
(Обществено достояние)
Форма
Разни
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Източник
Словото

Издание:

Вестник „Будилник“, I, бр. 3 от 20 май 1873.


Ученолюбивата Търновска община търси учител със следующите качества и способности: 1) Да не е вкусил още от дървото „познания добра и зла“. 2) Да не е изгнан правди ради из никоя община. 3) Да не е употреблявал и да не употреблява спиртуозни напитки, с пиенето на които да прави зарар[1] на жабите. 4) Да не е сребролюбец, та да иска сяка година и секи Великден пари. 5) Да е красноречив, за да може да убедява хлебарите, бакалите и тия, що продават капки за утешение и за подкрепяние на стомахът.

Който от братята желае да занеме катедра в престолният град, нека се отнесе за споразумения до устабашият[2] г. Гранитски, под адреса: Улица Веселие, Градус 18. — Конкурсът ще бъде или в ханът на Йоноолу, или в кафенето на Момчоолу.

Бележки

[1] Вреда.

[2] Главен майстор.

Край
Читателите на „Ще се намери ли?“ са прочели и: