Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Послеслов
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
Диан Жон (2011)
Корекция
plqsak (2015)
Форматиране
in82qh (2015)

Издание:

Баю Баев. Ние, българските моряци

ИК „Гитава ООД“, София, 2009

Българска. Първо издание

ISBN: 978-954-8572-01-9


В списание Наука и жизнь №8, 1985 г., стр. 12 намерих текст, който предавам по-долу дословно:

„Още от времената на древния платноходен флот е било известно, че далеч не всеки човек може да бъде моряк за далечно плаване. Още повече капитан на кораб. За това е необходим цял комплекс от психологични качества.

Ако проанализираме показателите на отсева на курсантите от морските учебни заведения на Министерството на морския флот, ще се изясни, че броят на отчисленията по собствено желание превишава 13 пъти броя отчисления по болест, неуспеваемост и недисциплинираност.

«По собствено желание» означава, че курсантът, опознавайки основните особености и сложността на морската служба, сравнил е с това особеностите на своя характер и е направил извод, че не е пригоден за морска служба.

Цифрите за отчисленията говорят още и за това, че медицинските комисии достатъчно надеждно определят пригодността за постъпване в морско учебно заведение. Но специалният професионален подбор, уви, не се прави.

Особено важен е професионалният подбор при подготовката на старшия команден състав, защото именно на тези хора е необходима особена емоционално-волева устойчивост в характера — на тях лягат най-големите емоционални и психологични натоварвания, които възникват при продължително плаване и в екстремални ситуации. Някои психолози считат, че приемът в морско учебно заведение обезателно трябва да бъде предшестван от изясняването дали абитуриентът притежава следните качества:

● Емоционална уравновесеност

● Самообладание

● Психическа издръжливост

● Достатъчно силно развито внимание.“

Ще съм благодарна на всички читатели, които биха споделили с мен своите спомени, както и своите впечатления за събитията, описвани в книгата „Ние, българските моряци“.

Адрес за кореспонденция:

Малина Баева

Институт по Физика на Твърдото Тяло — БАН

Бул. Цариградско шосе №72

1784 София

e–mail: [email protected]

Малина Баева

Край