Дневник на етикетите

(за „Много древен каменен век“ от Данийл Клугер)

Дата Етикет Потребител