Владимир Келер
Решение

(към приказката-шега „Хитрата аритметика“, поместена преди две приказки)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Пълни авторски права)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 2 гласа)
Сканиране
Диан Жон (2011)
Разпознаване и корекция
Xesiona (2012)

Издание:

Владимир Келер. Един ден в приказки

Руска. Първо издание

Издателство „Отечество“, София, 1981

Редактор: Добринка Савова

Коректор: Ана Николова


Ето как се решава задачата:

На мъдреца му останало едно магаре, защото сумата от това, което получили братята, е 17, а не 18:

9+6+2=17

Точно толкова, колкото им оставил бащата.

Объркването идва от там, че в завещанието той не съумял правилно да раздели своите животни.

Ако се събере това, което е завещал на децата си, ще се получи сбор не 17, а по-малко:

Почти цяло магаре (по-точно — 17/18 по-малко), отколкото им е оставил старецът!

Завещанието като че ли казвало: „Една осемнадесета част от наследството (17/18 разделени на 17) трябва да се изгуби!“

Не се досетил бащата, не се досетили и децата, а само мъдрецът разбрал, че има остатък. И че ако той не се изгуби, а също се раздели, всеки брат ще получи повече, отколкото е пресмятал.

Като „подарил“ на братята своето магаре, мъдрецът просто облекчил деленето на остатъка: сега те получили всички животни, останали от стареца. Седемнадесет глави, а не 16 и 1/18

А защо братята не са получили и осемнадесетото магаре? — Затова, защото децата изпълнили точно волята на родителя. „Писано им било“ една осемнадесета част от наследството да я изгубят — и те я изгубили. От 18 магарета, които имали заедно с магарето на мъдреца, това съставлява точно едно животно.

Братята изгубили, а мъдрецът „намерил“ изгубеното.

Край