Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 3 гласа)
Сканиране
Niky (2011)
Разпознаване и корекция
Dani (2012)
Допълнителна корекция и форматиране
Xesiona (2012)

Издание:

Приказки от необятна Индия

Първо издание

ИК „Кралица Маб“, София, 1996

Редактор: Николай Аретов

ISBN: 954-533-015-5


На брега на една река, в хралупата на едно мангово дърво живеела маймуна със своето семейство и приятелите си. Един ден крокодилът й подвикнал от мътната вода.

— Мила маймунке, бъди моя приятелка и ми дай едно манго!

Маймуната откъснала най-зрелия плод и го хвърлила в реката.

— Много ти благодаря — казал крокодилът. — Завинаги ще помня твоята добрина.

Така двамата станали приятели. Не след дълго крокодилът отново помолил маймуната:

— Скъпа приятелко, моля те, дай ми днес няколко плода от мангото. Искам да нагостя с тях жена си.

Маймуната откъснала няколко плода и ги пуснала във водата. Крокодилът ги взел в устата си и ги занесъл на своята съпруга. Тя много се зарадвала.

— О, колко са хубави! Щом твоята приятелка маймуната, яде такива вкусни плодове, сигурно месото и сърцето и са още по-сладки!

И нейните очи заблестели:

— Как искам да изям приятелката ти — прошепнала тя замечтано.

— Нима искаш да я убия заради теб?! Не, аз не мога да го направя! Та тя ми е приятелка! — възмутил се крокодилът.

— Но аз съм ти жена и ти трябва да ми я донесеш, иначе няма вече да ти говоря!

Когато на другия ден отишъл при манговото дърво, крокодилът както винаги повикал нежно своята приятелка. Маймуната откъснала едно манго и поздравила крокодила като му го хвърлила в реката.

— Не, скъпа приятелко! Днес не искам манго, а съм дошъл да те поканя на гости. Жена ми иска да се запознае с теб — казал крокодилът.

— Как бих могла да дойда с теб, приятелю? Аз живея на земята, а ти — във водата.

— Не се притеснявай, мила, просто, седни на гърба ми и аз ще те отнеса.

След като маймуната скочила на гърба на крокодила, той започнал да плува по странен начин.

— Какво правиш, приятелю? — попитала маймуната.

— О, нищо! — захилил се крокодилът. — Моята жена опита твоето манго. Тя толкова много го хареса, че пожела да изяде и тебе. Каза, че ти трябва да си още по-вкусна. И особено много желае да опита сърцето ти.

Маймуната била възмутена от думите на крокодила. Но тя бързо се съвзела и хитро му отговорила:

— Но защо не ми каза по-рано? Аз забравих сърцето си на дървото.

— Какво ще правим сега? — попитал смаяно крокодилът. — Да се върнем бързо и да го вземем! — предложила маймуната.

Крокодилът нетърпеливо заплувал обратно към брега. Когато маймуната видяла един клон от дървото, който бил достатъчно близко, тя скочила и се уловила за него. После се изкачила на върха и извикала:

— Ах, ти глупако, сега се връщай при неблагодарната си жена и й кажи, че има най-глупавия мъж на света!

И маймуната се запревивала от смях.

Край