Включено в книгата
Година
???? (Обществено достояние)
Форма
Приказка
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
Диан Жон (2011)
Разпознаване и корекция
Xesiona (2013)

Издание:

Дядо, баба и внуче. Трето издание

Издателство: „Български писател“, 1984, София

Редактор: Любен Петков

Коректор: Янка Василева


Един човек отишъл да оре. Видяла го една мечка, отишла на нивата, изяла му воловете и поискала и него да изяде, та му рекла:

— Иди в дола да се умиеш на рекичката, че ще те изям!

Човекът се уплашил. Нямало как да се спаси и отишъл в дола да се мие. Вървял и плачел. Насреща му изскочил заекът и запитал:

— Защо плачеш, чичо?

— Ех, чичовото, не питай, миличко! Голяма беда ми дойде на главата. Мечката изяде воловете ми, сега иска и мен да яде, че ме проводи да се измия, та чист да ме изяде.

Заекът рекъл:

— Не бой се, чичко, аз ще те спася! Иди ми намери две ръжени сламки за пищов, донеси ми и елхови кори за пушка. Аз ще отида хей на оня баир отсреща, ще ти извикам за лов, и ти, както ти дойде по-добре, тъй стори.

Човекът рекъл:

— Хей, зайко, това е празна работа. Можеш ли ти да уплашиш мечката?

Зайко рекъл:

— Ти за това нямай грижа. Намери ми това, дето ти казах, и после моя работа.

Човекът намерил ръжени сламки и елхова кора, заекът се въоръжил, отишъл на баира отсреща и зачакал да се върне човекът. А тоя отишъл при рекичката, измил се хубаво със студена водица и се върнал при мечката. Като го видял, заекът извикал:

— Хей, чичо-о-о, дали няма някакъв лов към тебе?

Мечката попитала човека:

— Какво вика откъм баира?

— Ловджии са, та лов търсят — рекъл човекът. — Питат ме дали няма лов тъдява.

Мечката се уплашила, та му рекла:

— Не казвай, че аз съм тук, че да те не изям.

А заекът пак извикал:

— Хей, чичо–о–о-о, не чуваш ли? Дали няма лов тъдява?

Човекът рекъл:

— Няма, няма–а–а!

Мечката се уплашила още повече, та рекла:

— Човече, скрий ме в този чувал, да ме не видят ловджиите.

Човекът разтворил чувала, тя влязла и той завързал отгоре с едно въже. А Зайо–байо завикал още по-силно:

— Бре–е–е–е, чичо–о–о–о, какво е това черното до тебе?

— Няма нищо–о–о-о. Това е шиникът със семето–о–о! — обадил се човекът.

Заекът пак извикал:

— Чичо–о–о-о, удари го, че да видя дали е шиник.

Човекът грабнал остена и захванал да бие чувала, докато убил мечката.

Така заекът спасил човека с две ръжени сламки и една елхова кора.

Край