Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и начална корекция
harbinger (2012)
Допълнителна корекция
ganinka (2014)
Форматиране
hrUssI (2014)

Издание:

Евтим Евтимов. Нощи

Българска. Второ издание

ИК „Георги Бакалов“, Варна, 1981

Рецензент: Михаил Берберов

Редактор: Иван Давидков

Редактор на издателството: Панко Анчев

Художник: Стоимен Стоилов

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Георги Дойчинов

Коректор: Маргарита Грозданова


Запалѝ с очите сини мрака,

огнения знак до мен да стигне,

недочаканото да дочакам,

неповиканото да пристигне.

 

Облака надвесен над горите

залюлей като дърво могъщо,

да изсипе тайните си скрити

върху покрива на мойта къща.

 

Изпрати ми вятъра далечен

от онази приказка прастара,

да ми донесе от пътя млечен

след години светлина за вяра.

 

Доведи ми птиците от мрака,

непослушните криле да вдигнат,

недочаканото да дочакам,

неповиканото да пристигне.

Край