Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране и начална корекция
harbinger (2012)
Допълнителна корекция
ganinka (2014)
Форматиране
hrUssI (2014)

Издание:

Евтим Евтимов. Нощи

Българска. Второ издание

ИК „Георги Бакалов“, Варна, 1981

Рецензент: Михаил Берберов

Редактор: Иван Давидков

Редактор на издателството: Панко Анчев

Художник: Стоимен Стоилов

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Георги Дойчинов

Коректор: Маргарита Грозданова


От края на земята те усещам.

По улицата бяла в утринта

за първи път пристигаш с хляб на среща.

А винаги си идвала с цветя.

Над твоите коси гугукат птици.

Ти носиш в дланите си радостта.

Дърветата протягат ти десници.

Ти носиш добротата на света.

 

Земята носиш ти. И аз съм нежен.

Душата ми за угар закопня.

Сред тоя град, от железа замрежен,

където губя свойта топлина,

и крача сам под сенките, посърнал,

и търся на полетата шума,

един подаден хляб сега ми върна

забравеното чувство за земя.

Край