Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
4 (× 1 глас)
Сканиране и начална корекция
harbinger (2012)
Допълнителна корекция
ganinka (2014)
Форматиране
hrUssI (2014)

Издание:

Евтим Евтимов. Нощи

Българска. Второ издание

ИК „Георги Бакалов“, Варна, 1981

Рецензент: Михаил Берберов

Редактор: Иван Давидков

Редактор на издателството: Панко Анчев

Художник: Стоимен Стоилов

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Георги Дойчинов

Коректор: Маргарита Грозданова


Добри са хората, добри са.

Един ли тъмни доноси написа,

че си била при мен,

а не при него?

Добри са хората, добри са.

Един ли твоя тъжен дом ориса,

че търсиш топлина

под мойта стряха,

а другаде гори дори камина?

Добри са хората, добри са.

Един ли с мръсна клюка те прониза,

да сипеш в чаша

капката отрова

или да скочиш нощем от прозорец?

Добри са хората, добри са.

Ще викат след години те:

— Върни се!,

на твоята осъждана любов

ще вдигнат паметник голям и нов,

защото ще започне да им липсва.

Добри са хората,

добри са…

Край