Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
Еми (2013)

Издание:

Живко Лазаров. Толкова дълго, дълго те чаках

Българска. Първо издание

ИК „Феномен“, София, 2013

Художник: Климент Петков

Предпечатна подготовка: Енчо Цветков

ISBN: 978-954-549-230-3


Затворник съм, без килия и присъда.

Прикован съм с твоето отсъствие.

Спомените могат и да бъдат,

образи на мамещо присъствие.

Сънищата могат да излъжат,

че си тук и че съм свободен.

Мечтите ми повторно да излъчат,

мигове на щастие безспорно.

Ето те, близо си до мене.

Посягам с ръка да те докосна,

но чертите ти са бледи, бледи…

Изчезваш и отново съм залостен.

Край