Дневник на етикетите

(за „Целуни ме, Кейт!“ от Хелън Р. Майерс)

Дата Етикет Потребител