Включено в книгата
Оригинално заглавие
The Tragedy Of Antony and Cleopatra, (Обществено достояние)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Пиеса
Жанр
Характеристика
Оценка
5,6 (× 5 гласа)

Седма сцена

Брегът край нос Акциум[41]. В лагера на Антоний.

Влизат Клеопатра и Енобарб.

 

КЛЕОПАТРА

Аз теб ще те науча, само чакай!

 

ЕНОБАРБ

Защо, защо, защо?

 

КЛЕОПАТРА

                Затуй, защото

си казал, че понеже съм жена,

не бива да се меся във войната!

 

ЕНОБАРБ

А бива ли? А? Бива ли? Кажи де!

 

КЛЕОПАТРА

На мене лично тя е обявена —

защо да не участвам в нея лично?

 

ЕНОБАРБ (настрани)

Аз бих ти казал, че ако във боя

използвахме кобили и жребци,

жребците нямаше да са полезни:

те заедно с ездачите си биха

били върху кобилите!

 

КЛЕОПАТРА

                Какво?

 

ЕНОБАРБ

От твоето присъствие Антоний

ще се разсейва. Ти ще му отнемеш

ум, време, дух — неща, които в боя

са крайно нужни. В Рим и без това

го считат лекомислен и говорят,

че таз война у нас се ръководи

от твоите слугини и евнуси!

 

КЛЕОПАТРА

Дано тоз Рим потъне вдън морето,

та да изгният всичките езици,

плющящи против нас! Аз хвърлям средства

във таз война, глава съм на Египет,

и ще участвам в боя като мъж!

Не ми пречи — аз няма да се върна!

 

ЕНОБАРБ

Аз свойто казах го… Антоний иде!

 

Влизат Антоний и Канидий.

 

АНТОНИЙ

Не е ли удивително, Канидий,

че от Брундизиум[42] и от Тарент

е прекосил Йонийското море

и стигнал до Торин тъй бързо?…Мил

ти чу ли тази новост?

 

КЛЕОПАТРА

                Бързината

най-силно смайва бавния.

 

АНТОНИЙ

                        Ха-ха!

Упрекване, достойно за устата

на най-добрия мъж! Канидий, ние

ще се сразим със него по море.

 

КЛЕОПАТРА

Разбира се! Как инак?

 

КАНИДИЙ

                А защо

решил си тъй, велики господарю?

 

АНТОНИЙ

Защото той ни предизвиква тъй.

 

ЕНОБАРБ

И ти го предизвика на двубой!

 

КАНИДИЙ

А след това — на битка при Фарсала,

където Юлий Цезар би Помпея;

но твоите предложения не му

изнасяха и той не ги прие.

Последвай примера му!

 

ЕНОБАРБ

                        Твоят флот

е управляван от магаретари

и земеделци — паплач, насъбрана

надве-натри; а неговите хора

са опитни от битките с Помпей.

Той има бързи кораби, ти — бавни.

Не е позорно, ако, по-подготвен

за сушата, откажеш да се мериш

с врага във морски бой.

 

АНТОНИЙ

                        Не, в морски, в морски!

 

ЕНОБАРБ

Достойни господарю, тъй ти сам

отказваш се от своето безспорно

предимство по земя; разкъсваш свойта

войска от пехотинци-ветерани;

не искаш да използваш своя опит

на рядък пълководец; изоставяш

единствения верен път, по който

очаква те успех, и се предаваш,

отхвърлил питомното, във ръцете

на дивото!

 

АНТОНИЙ

        Ще водим морски бой!

 

КЛЕОПАТРА

Аз разполагам със шейсет галери,

добри като на Цезар.

 

АНТОНИЙ

                Ще запалим

излишните си кораби и с флот,

въоръжен до зъби, ще отхвърлим

врага си пред нос Акциум. Във случай

на неуспех ще му дадем повторно

сражение по суша.

Влиза Вестител.

                Казвай бързо!

 

ВЕСТИТЕЛ

Вестта е вярна, господарю — Цезар

е взел Торин! Видели са го наши!

 

АНТОНИЙ

Възможно ли е лично да е бил?

Не вярвам. Вече чудно е това, че

войската му е там. Канидий, ти

поемаш армията във състав

от деветнайсет тежки легиона

и над дванайсет хиляди ездача.

Аз качвам се на кораба… Напред,

Тетидо[43] моя!…

Влиза Ветеран.

                Говори, войнико!

 

ВЕТЕРАНЪТ

Военачалнико, недей избира

войната по море! Не се осланяй

на гнили талпи! Или се съмняваш

във тоз мой меч и в тези мои рани?

Египтяни и финикийци нека

да цопат из водата като гъски —

ний свикнали сме да ковем победи

с два крака на земята!

 

АНТОНИЙ

                Чух. Върви си!

Излиза заедно с Клеопатра и Енобарб.

 

ВЕТЕРАНЪТ

Заклевам се във Херкулес, аз мисля,

че имам право!

 

КАНИДИЙ

                Имаш, ветеране,

но неговите действия се дърпат

отдругаде. Водачът ни е воден

и всички сме войници на жена!

 

ВЕТЕРАНЪТ

Не си ли ти началник на войската

по суша — пехотинци и ездачи?

 

КАНИДИЙ

Да. Марк Октавий, Целий, Марк Юстей,

Публикола командват по море,

а аз на суша. Цезар маневрира

с невероятна скорост.

 

ВЕТЕРАНЪТ

                Той придвижи,

оставайки сам в Рим, на малки части

войската си и със това излъга

разузнавачите ни.

 

КАНИДИЙ

                Кой е негов

главнокомандващ да си чул?

 

ВЕТЕРАНЪТ

                        Чух. Тавър —

така се казвал.

 

КАНИДИЙ

                Зная го добре.

 

Влиза Вестител.

 

ВЕСТИТЕЛЯТ

Канидий, Марк Антоний те желае

при себе си!

 

КАНИДИЙ

        Със новости туй време

е бременно и ражда по една

на всеки миг!

 

Излизат.

Бележки

[41] Нос Акциум — нос при входа на Амбракийския залив в Гърция.

[42] Брундизиум, Тарент, Торин — първите две са стари названия на днешните Бриндизи и Таранто — пристанища на Южна Италия; третото е старо име на град в Епир.

[43] Тетида (мит.) — морска нимфа — нереида — майка на гръцкия херой Ахил.