Дневник на етикетите

(за „3 март 1941“ от Асен Разцветников)

Дата Етикет Потребител