Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Като обесени във въздуха привидно,

телата им се полюляват празни.

Съблечени от нас, от кръста, от ръцете,

от хълбока, от шията и окачени.

 

И преминава светлината януарска

със своя студ през привиденията бели.

Необитаеми и бездиханни форми,

места вакантни, вкочанясали без хора.

 

Тоз силует, със който вятърът играе,

е бил ей онова печално очертание.

Ръцете ти приятелски са го спасили

със неговата скръб от жалките останки.

 

Аз може би във въздуха се разпознавам

подобно пряпорец, ранен от вятър,

и като шлейф, полюшван мълчаливо,

в стъклата на един прозорец се оглеждам.

 

Не знам дали са дрехи, или е животът

това, което висне на въжето.

Край