Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 1 глас)
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Защото си като невинната усмивка на момиче,

аз пия от устата твоя, свежа и червена вишна,

радост.

 

В площадите, по зидовете, мостовете и стрехите

приижда на талази красотата снежна на смеха ти,

радост.

 

От всички порти и прозорци, през стъклото замъглено,

с една светкавица лазурна блясват твоите зеници,

радост.

 

Чевръста светлина и сняг, със сребърните метеори

се совваш; сняг космат, подобно муленце подскачаш,

радост.

 

В тополата и коловоза колко стенеща и чиста,

в желязото и във дървото колко сребърна и млада,

радост.

 

По белокората топола и по снежното перило

на белия си крак въртиш се, моя лека балерино,

радост.

Край