Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


8

Морето също си избира

пристанища, където да се смее

като моряците безгрижни.

 

На живите морето.

 

Морето също си избира

пристанища, където да умира.

Като моряците несретни.

 

На мъртвите морето.

90

Тъжни са войните,

ако те не защищават любовта.

Тъжни, тъжни.

 

Тъжни са оръжията,

ако ги не води песента.

Тъжни, тъжни.

 

Тъжни са мъжете,

ако не приемат за любов смъртта.

Тъжни, тъжни.

93
Война

Старостта във градовете.

Без стопанин скъп сърцето,

без любими любовта.

Гарванът, прахът, тревата.

Ами младежта?

 

В пръстта.

 

Сухо и само дървото.

Като черен пън от вдовство

младата жена в леглото.

Озлоблението страшно.

Ами младежта?

 

В пръстта.

Край