Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Кои сте вий, които упорити

без глас ме викате от далнината

и в поваления безмълвен вятър

беззвучно мойто име все мълвите?

 

Какво ми искате, какво зовете

и що умира в повика далечен?

Зовът ви ням изтръгва безсърдечен

от мойта кожа костите ми клети.

 

Върху зъбите лепне реч студена,

замлъкнал пулс е вледенил сърцето,

немей езикът мъртъв от уплаха.

 

От биковете капе кръв червена,

струи едно море — от плач морето.

… и няма ги, които ме зовяха.

Край