Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Корубата на моята китара

не е коруба, а тъмница тъмна,

където страда цялата Испания.

 

Четирите стени на таз тъмница

са от дърво, дърво кораво,

отдето не излиза никой.

 

И струните й са железни пръчки,

прозорчето е само от желязо,

отдето моите викове излитат.

 

А ключовете й какво са,

ако не ключове, които

загасват светлината на сърцето.

 

Сега започвам аз да пея

и повече кръв носят моите песни,

отколкото морето носи пясък.

 

Кръв на въстаници безстрашни,

селяци и рудокопачи,

бойци, войници и моряци,

 

на цяла доблестна Испания,

Испания със пътищата прашни,

извеждащи към свободата!

 

Въстаници безстрашни от Галисия

и от Астурия, и от Леванте,

от Арагон и Андалусия!

От всички краища левенти!

 

Възпявам падналите братя,

които са в земята черна

и вече раждат се в житата.

 

Защо да плача, ако мойта мъка

върху сърцето слага само

решетки повече и повече вериги

 

Най-хубавата моя жалба

ще бъде пушка да намеря,

да ида в планината да се бия.

Край