Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Крайбрежията ниски, пусти,

задремали под русо слънце,

могилите и долините,

самотни, тихи и далечни;

 

старинни крепости, чифлици

и постници, и манастири,

историята и животът,

във моя спомен толкоз сладки,

 

от всичко, всичко ме изтръгна

безмилостния победител

и като Каин вечен само

изгнанието ми остави.

 

Една божествена десница

земята ти в плътта ми дигна

и глас на твоето мълчание

там заповяда да говори.

 

Със тебе само бях тогава,

единствено във тебе вярвах;

днес мислите за твойто име

отравят сънищата мои.

 

Как може роза да живее,

щом я от почвата изтръгнат?

 

Ах, безутешни и горчиви

се нижат дните на живота,

живян в очакване безкрайно

и спомени неотстъпчиви.

 

Един ден ти, освободена

от тяхната лъжа най-сетне,

ще ме потърсиш. Но тогава

що може мъртвият да каже?

Край