Включено в книгата
Оригинално заглавие
The Sight of the Stars, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
4,4 (× 10 гласа)
Сканиране
strahotna (2011)
Разпознаване и корекция
sonnni (2011)
Допълнителна корекция и форматиране
Xesiona (2011)

Издание:

Белва Плейн. Звездно небе

ИК „Хермес“, Пловдив, 2007

Редактор: Петя Димитрова

Коректор: Недялка Георгиева

ISBN: 978–954–26–0560–7


Едва когато се опитаме да вникнем в съкровените нужди на ближния, осъзнаваме колко неразгадаеми са човешките същества, с които споделяме звездното небе и топлината на слънцето.

Джоузеф Конрад

Пролог

Той чакаше, загледан в отдалечаващата се малка елегантна кола, докато момичето с морскозелените очи изчезна от погледа му.

„Ако мислиш за нея, по-добре я забрави — предупредиха го другите. — Тя посещава пансион и пътува до Европа. Пазят я по-строго и от златото във Форт Нокс“.

Разбра какво имат предвид. Той беше никой и нямаше нищо.