Дневник на етикетите

(за „(Клаудия в библиотеката)“ от Андреас Неуман)

Дата Етикет Потребител