Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и редакция
NomaD (2011)

Издание:

Антология на немската поезия

 

Под редакцията на Димитър Стоевски

Съставили: Димитър Стоевски, Димитър Дублев, Ламар

 

Редактор на издателството: Блага Димитрова

Художник: Димитър Трендафилов

Худ. редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Цветанка Апостолова

Дадена за печат на 30. XII 65

Печатни коли 20¾. Издат. коли 17–01.

Формат 59X84/16. Тираж 5090.

Издат. №41 (1989).

Поръчка на печатницата 1248. ЛГ IV

Цена 1,57 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

Народна култура — София, 1966


Зърна на бъзовляк; живееше детството кротко

във синя хралупа. Над пътеката стара,

де тревата кафява шуми, се изправят

замислени клони; листата със свойто

 

шептене напомнят струи сред скалите.

Тъгата на дрозда е тиха. Овчарче безмълвно

потегля със слънцето, слязло от хълма.

 

С блаженство те синият миг награждава.

Див звяр край леса се показва, почиват

във дъното хижи и стари камбани.

 

Най-сетне в годините смисъл откриваш,

в самотната стая — студената есен;

звънтят в синевата преминали стъпки.

 

Прозорец отворен потраква; със сълзи

се пълнят очите от гробове стари,

от спомени прежни; просветва в душата,

щом пролет си спомни и радостни хора.

Край