Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция
NomaD (2011 г.)

Издание:

Френска поезия. Сборник

Френска. Първо издание

 

Подбрал и превел от френски: Пенчо Симов

Рецензент: Симеон Хаджикосев

 

Народна култура — София, 1978

 

Poesie Française

Choix et traduction de Pentcho Simov

Narodna kultura

 

Художествено оформление: Иван Кьосев

 

Редактор: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

Дадена за набор 16. V. 1978 г.

Подписана за печат август 1978 г.

Излязла от печат август 1978 г.

Формат 84X108/32. Печатни коли 39. Издателски коли 32,76

 

Цена 3,62 лв.

 

ДИ „Народна култура“

ДПК „Димитър Благоев“


На някого поднася

        душата в дар

дъха си, песента си

        и своя чар;

 

отдава нови сили

        и пролетта

във рози и в бодили

        за любовта;

 

април украса дава

        за всеки дъб,

а пък нощта — забрава

        за тежка скръб;

 

небето праща птички

        в поля, в гори,

росата къпе всички

        цветя в зори;

 

вълната, в страст метежна,

        след буен бяг,

дарява ласка нежна

        на своя бряг;

 

а аз ти давам — ето,

        вземи го ти —

най-ценното, което

        у мен цъфти!

 

Вземи самата мисъл

        за теб сега,

която тук съм вписал,

        уви, с тъга!

 

Вземи от мен привети,

        мечти безброй

и всеки лъч, що свети

        в живота мой!

 

Възторзите, родени

        в съня ми тих,

и ласките, стаени

        във моя стих!

 

Духа ми, литнал жарко

        към нов простор

подир звездата ярка

        на твоя взор!

 

И музата ми клета,

        която, виж —

от скърби е обзета,

        щом ти скърбиш!

 

Вземи жарта голяма

        на моя зов —

в гръдта ми друго няма

        освен любов!

Край