Включено в книгата
Оригинално заглавие
Дневник Коли Синицына, (Пълни авторски права)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Повест
Жанр
Характеристика
Оценка
5,4 (× 5 гласа)
Сканиране
Eternities (2010 г.)
Разпознаване и корекция
filthy (2010 г.)

Издание:

Николай Николаевич Носов. Дневникът на Коля Синицин

Библиотека Смехурко

Повести за деца. Дневникът на Коля Синицин. Веселото семейство

Руска, второ издание

Редактор: Добринка Савова-Габровска

Художник: Георги Чаушов

Художествен редактор: Венелин Вълканов

Технически редактор: Петър Балавесов

Коректори: Мина Дончева, Христина Денкова

Индекс № 11 9537545332 6154-8-77

Дадена за набор 15. VI. 1977

Подписана за печат 20. I. 1978

Излязла от печат 30. II. 1978

Формат 16/60/90

Издателски коли 12

Печатни коли 12

Цена 0,98 лв.

Държавно издателство „Отечество“

ДПК „Димитър Благоев“

София, 1978


kolja_sinicin_4.png

28 май

Днес съм много радостен: занятията в училището свършиха и аз минавам в по-горен клас само с петици. От утре започва ваканцията. Намислил съм през ваканцията да си водя дневник. Мама каза, че ако водя дневника редовно, ще ми подари автоматична писалка. Купих си дебела обща тетрадка със синя корица и съм решил старателно да записвам в нея различни интересни случки. Щом се случи нещо интересно и аз веднага ще си го запиша. Освен това ще записвам и свои мисли. Ще мисля върху различни неща и щом ми мине през ума хубава мисъл, също ще я запиша. Днес още нищо интересно не се е случило. Засега и мисли не ми идват.