Включено в книгата
Оригинално заглавие
Ben può talor col mie ’rdente desio, ???? (Обществено достояние)
Превод от италиански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
maskara (2010)

Издание:

Микеланджело Буонароти. Лирика

Редактор: Светозар Златаров

Редактор на издателството: Николай Бояджиев

Коректори: Лиляна Малякова и Мария Ждракова

Технически редактор: Тома Станкулов

Художествено оформление: Олга и Васил Йончеви

ИК „Народна култура“, 1970


Понявга може буйното желание

да възвиси надеждата лъжовна,

че ако всяка обич е греховна,

защо ни даде Бог съществование?

 

Нима те любя с малко основание,

щом славя тази тишина световна,

върху която същността върховна

наля в сърцата нежно почитание.

 

Любов, която вехне с красотата,

ни мами, че дори мигът руши я,

а образът красив се състарява.

 

Но сладка е, когато вдън душата

живее тя под бръчки, а в самия

върховен час и раят обещава.

Бележки

[0] Сонетът прославя чистата любов, която ни въздига към небето и но помръква нито от старостта, нито от смъртта. По всяка вероятност е посветен на Витория Колона. — Б.пр.

Край