Включено в книгата
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Всеки ден изниква жълтото слънце над хълма.

Красив е лесът, тъмният звяр,

Човекът; ловец или пастир.

 

Червенееща скача в зеленото езеро рибата.

Под кръглото небе

Рибарят тихо плава в синята ладия.

 

Бавно зрее гроздето, зърното.

Когато кротко се склони денят,

Прииждат доброто и злото.

 

Настане ли нощ,

Странникът тихо повдига тежки клепачи;

Бликва слънце от мрачната урва.

 

1913

Край