Включено в книгата
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Вечер слушаш писъка на прилепите,

Два врани коня скачат по поляната,

Шуми червеният кленак.

Пред странника изниква малка кръчмица край пътя.

Чудесен е вкусът на младо вино с орехи.

Чудесно е: пиян да се клатушкаш през смрачената гора.

През черни клони проехтяват болестни камбани,

А по лицето капе влага.

 

1913

Край