Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 1 глас)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2010)
Корекция
NomaD (2010)

Издание:

Уилям Карлос Уилямс. Избрани стихотворения

Модерни поети № 2

Една поредица на Николай Кънчев, осъществена със съдействието на в. „Литературен форум“.

Издателство „Слово“, Велико Търново, 1993

САЩ, първо издание

Художествено оформление: Трифон Калфов

Предпечатна подготовка: Издателство „Слово“ (Йордан Иванов)

Печат: ДФ „Абагар“, Велико Търново

Формат 32/84/108. Печатни коли 4,5

ISBN 954-439-221-1

 

William Carlos Williams. Selected Poems (by Florence Williams)

Published in USA by New Direktions Books, New York


I. Елейн

готова да подскочи тя

все още търси равновесие

— със сдържан поглед

 

може би не ще се хвърли

върху окосената морава

сред която пръстите й голи

 

подчертават лятото

и къдрите

на русите коси

 

с усмивка колеблива

е към всичките заложили

на своя неуспех

 

прасци пронизват

китките

на място щом побегнат

II. Ерика

твойта мелодична линия

едничка е значима

в тази композиция

 

когато най-накрая аз признах

главата ти

и твоя кораб

 

аз възторжено сред

моите пръсти

одобрих

 

и името ти

скандинавско

дадено ти

 

вече Ерика

навярно в памет

на предците твои

 

а останалото си е

тайна

твоят вирнат нос отворен

 

на върха си

дава път

към нея вътре

III. Емили

твоите дълги крака

са създадени

за да те носи

високо

 

главата ти малка

която

и дядо ти

 

чак я познава

понеже познава той

всичко

 

тя носи те

в танца подобно

твой гений

 

трапчинката

върху

брадичката

 

ти позволява

но можеш ли ти

да отидеш далеч

Край