Дневник на етикетите

(за „Слепота“ от Юрген фом Шайдт)

Дата Етикет Потребител