Дневник на етикетите

(за „Бандитска кръв“ от Варлам Шаламов)

Дата Етикет Потребител