Дневник на етикетите

(за „Прокураторът на Юдея“ от Варлам Шаламов)

Дата Етикет Потребител