Попълване на липсваща информация

Ако имате информация за годината на написване или първа публикация на „Един лист хартия“ от Аугуст Стриндберг, можете да я съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.