Българска класика

(издателска поредица)

    Поредицата „Българска класика“ излиза благодарение на любезното спомоществователство на Министерство на образованието и науката и Националния дворец на културата.
    1000 екземпляра от всяко заглавие са предназначени за библиотеките в България.